Klimatski rat

Klimatski rat

Kada znanstvenici govore o klimatskim promjenama, mnoge neosviještene osobe mogu steći dojam da se govori o nečemu što je apstraktno jer zvuči kao eufemizam jer se ne govori direktno o olujama, suši ili uraganima. Svaki kontinent se suočio sa posljedicama klimatskih promjena, Europa je bila suočena sa toplinskim valom, ali i poplavama koje su sve obilnije i češće, Sjedinjene Američke Države pamte i danas posljedice uragana Katrina kao najskuplje katastrofe u američkoj povijesti, a tajfun Haiyan na Filipinima odnio je brojne živote. Pomoću Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama koji je 12. prosinca 2015. postignut u Parizu pokušat će se do 2020. godine ograničiti barem zatopljenje na razinu od 2 °C. Iako je Hrvatska bila suočena s imigrantima iz Sirije, izgleda da će u budućnosti upravo radi klimatskih promjena biti sve više klimatskih izbjeglica te je to novi termin kojim će se pozabaviti i međunarodno pravo.

Kada vidovnjaci govore o Trećem svjetskom ratu opisuju ga kao netipičan rat te da će biti razvijena nova vrsta oružja. Iako je zasigurno kroz snove i vizije teško ulaziti u detalje, poprilično su sigurni kako je riječ o klimatskom oružju pomoću kojeg će se moći prouzročiti klimatske katastrofe na određenim dijelovima zemlje. Godina kroz koju prolazimo je u tarotu obilježena velikom arkanom Snaga (2018.: 2 + 1 +8 = 11) koja govori između ostalog o prirodi. Može li čovjek dobiti rat protiv prirode? Vrlo teško. Kada se priroda krene osvećivati, a Snaga u tarotu govori i o bijesu, čovjek će svakako izvući deblji kraj. Neptun se nakon 165 godina vratio u svoje sjedište u znak Riba. Vladar mora i oceana skreće pažnju kako još uvijek nije prekasno da obratimo pažnju na ono što je čovjeku najdragocjenije, a to je voda. Više od 60% vode čini ljudsko tijelo te čovjek ne može izdržati bez vode duže od 4 dana. Povratak Urana u Bika u svibnju ove godine dogodio se nakon 84 godine te valja napomenuti kako je u astrologiji Bik znak povezan uz prirodu i materiju. Uran kao planet iznenađenja i naglih promjena govori kako će u narednih 7 godina biti sve više klimatskih promjena. Kako je Bik povezan i uz materijalne resurse u narednih nekoliko godina događati će se promjene valuta. Zemlja će se morati suočiti i s još jednom problemom kada se na nebu spoje za manje od dvije godine Pluton i Saturn, a to je problem prenapučenosti. Jedno od predviđanja stručnjaka o kojima novinari često pišu je da će u svijetu „glad“ za energijom biti sve veća te da Zemlji prijeti prenapučenost, dok u Hrvatskoj natalitet sve više opada.

Tekst: Maja Eva (kod 88)