Najbolja tarot otvaranja za ljubav

Koje tarot karte donose najviše ljubavi

Ne treba imati iluzije da se bilo koja tema može nositi s temom ljubavi, kada je o tarotu riječ. Da li me vara, da li ima drugu, što osjeća prema meni, hoće li se javiti, da li ću ga sresti, što misli o meni, samo su neka od pitanja. Gotovo svaki tumač tarota ima omiljenu tehniku na temelju koje daje odgovore na ovakva pitanja. Po mom iskustvu nekoliko se otvaranja pokazalo vrlo dobrim. Počet ću s najkompliciranijom.

Radi se o keltskom križu. Ovo otvaranje u sebi sadrži deset karata. Ne bih ga preporučio ljudima koji nemaju iskustva u radu s tarotom naprosto zato jer se vrlo lako mogu zbuniti. No, ako se želite malo igrati samo dajte. Dakle, ovo je jedna od poznatijih tehnika unutar tarota. Izuzetno je precizna kada je riječ o pitanjima tipa što osjeća prema meni ili što misli o meni ili kakve su mu namjere. Nevjerojatno je s kolikom točnošću se može prodrijeti u samo srce ili um osobe za koju se pita. Moram priznati kako sam u više navrata osjećao nelagodu, da čačkam mečku, ali o tome neki drugi put.

Kod ove metode vrlo je važna koncentracija. Ako pitate sami za sebe odgovornost je na vama, a ako pita druga osoba onda je ona ta koja mora u glavi konstantno imati sliku osobe za koju pita. Idealno bi bilo kada bi pored sebe imali sliku ili osobni predmet osobe za koju pitate naprosto zato jer bi koncentracija bila bolja, lakše i brže bi se povezali na jednom višem nivou. Kada završite s mješanjem karte možete presjeći i ne morate. Ovisi kako se u tom trenutku osjećate. Ako imate potrebu za tim, učinite. Po meni nije bitno da li sječete dva, tri ili više puta. Koliko ćete puta sjeći ostavljam vašoj intuiciji.

Karte polako izvlačite i poredajte ih sljedećim redoslijedom; prva karta se postavlja normalno, vertikalno; druga karta ide preko prve, stvara se križ; treća karta ide ispod prve i druge; četvrta karta ide lijevo od prve i druge; peta karta ide iznad prve i druge; šesta karta ide desno u odnosu na prvu i drugu; sedma, osma, deveta i deseta karta se postavljaju skroz desno jedna iznad druge, vertikalno. Vodite računa da kada netko pita što neka osoba misli ili osjeća prema njoj, fokusirajte se samo na one karte koje su najvažnije. To bi bio sam križ, dakle karte od 1 do 6.

Prva karta je srž problema odnosno najbolje opisuje momentalnu situaciju u kojoj se nalazi osoba za koju se pita. Druga karta predstavlja problem, što je ono što osobu muči. Treća karta su njegove ili njezine emocije, a peta karta misli. Četvrta karta predstavlja prošlost, uzrok cijele situacije, a šesta njezin daljnji razvoj. Primjetite da otvaranje tumačim u obliku križa. Ovdje postoje dvije glavne osi. Jedna je vertikalna (1., 2., 3. i 5. karta), a druga je horizontalna (1.,2.,4. i 6. karta). Vertikalna os najbolje opisuje osobu, ona će vam točno reći što se u njoj događa odnosno opisat će njegove ili njezine strahove, misli, emocije itd. Horizontalna os više se tiče vremena, tiče se uzroka i posljedica.

Kao još jednu izuzetno jednostavnu metodu navodim otvaranje samo jedne jedine karte. Ova je metoda praktična pogotovo kod pitanja u kojima se traži savjet. Primjerice, da li bi trebala otići kod njega, da li bi trebali otići na zajedničko putovanje i tome slično.

Što je god karta pozitivnija, jača neka i odgovor bude takav, što je negativnija, slabija treba više opreza.

Kod pitanja u kojima se traži prognoziranje kao npr. u kojem se pravcu kreće naš odnos ili što će se s nama dalje događati koristite metodu kod koje se izvlače samo tri karte. Prva je prošlost, druga sadašnjost, a treća budućnost. Držite se zlatnoga pravila, ne komplicirajte!