Numerologija broja 3

Numerologija broja 3

Numerologija je posvećena proučavanju utjecaja brojeva. Ona polazi od toga da sve što postoji, prvenstveno živi svijet, ima svoju frekvenciju. Do ove frekvencije se kod ljudi dolazi tako da se slova imena i prezimena pretvore u brojeve s tim da se dodatno koriste i druge numeričke vrijednosti osobe kao što je njezin datum i godina rođenja. Svaki broj ima svoje značenje. Najvažniji su jednoznamenkasti ili osnovni brojevi, od 1 do 9. Svaki od njih ima svoju pozitivnu i negativnu stranu. Numerologija je kompleksna disciplina. Na veliku žalost, nemamo dovoljno prostora da o njoj više pišemo. Ipak, navedeni bazični brojevi opisuju sudbinu pojedinca. Zato su tako važni!

Numerologija broja 3 – primjer

Priču o numerologiji broja 3 je najbolje prikazati na konkretnom primjeru. Ako se osoba rodila pod imenom Darijo, njezin sudbinski broj je broj 3. Kako smo došli do ovog rezultata? Tako što smo slova njegovog imena pretvorili u brojeve. Numerička vrijednost slova D je 4, numerička vrijednost slova A je 1, numerička vrijednost slova R je 9, numerička vrijednost slova I je 9, numerička vrijednost slova J je 1, numerička vrijednost slova O je 6. Dakle, 4+1+9+9+1+6=30 odnosno 3+0=3. Ne smije se smetnuti s uma da rezultat mora biti manji od 10. Izuzeci su samo 11 i 22. Svaki od njih ima svoje značenje, ali o tome ćemo neki drugi put.

Numerologija broja 3 – pozitivno značenje

Nositelj ovoga broja najčešće raspolaže osmijehom kojim obasjava svijet! Radi se o karizmatičnoj osobi koja bez problema privlači ljude. Radi se o veseloj i kreativnoj prirodi. Biti rođen pod brojem 3 znači stalno biti u potrazi za zabavom. Riječ je i o osobi punoj optimizma. Optimizam se s lakoćom pronalazi u bilo kojoj drugoj osobi ili situaciji. Prednost broja 3 u odnosu na druge brojeve se nalazi u sposobnosti stvaranja. Može se stvoriti život iz snova. Numerologija broja 3 podrazumjeva vješto baratanje s riječima.

Numerologija broja 3 – negativno značenje

Zbog osjetljive prirode, čovjek rođen pod ovim brojem može lako sumnjati u sebe te svoje misli i riječi koristiti na osuđujući način. Kako prema sebi, tako i prema drugima. Treba voditi računa da kada se ovo čini, kreativne sile rade protiv čovjeka. Pretjerano kritiziranje ruši snove. Nositelj broja 3 lako može upasti u depresiju i osjećaj podcjenjenosti. Da bi se to izbjeglo najbolje je sve ono što se u osobi nalazi izražavati na sve moguće kreativne načine. Ako čovjek sam sebi dozvoli izražavanje svoje istine, život će mu procvjetati.