Numerologija broja 8

Numerologija broja 8

Numerologija je ezoterijska tehnika koja za cilj ima proučavanje brojeva, njihove moći i svega što simboliziraju. Uz pomoć ove disipline moguće je utvrditi nečiju osobnost, talente, prednosti i mane, emocionalne reakcije i još puno toga. Povijest numerologije seže deset tisuća godina unatrag. Područje Perzije odnosno današnjeg Irana se smatra mjestom na kojemu je rođena numerologija. Kako numerologija funkcionira? Smatra se da sve što postoji u univerzumu vibrira na posebnoj frekvenciji. Kada se pronađe vibracija bilo kojeg objekta, mogu se utvrditi kvalitete i energije toga objekta. Koristeći samo ime i datum rođenja, a primjenjujući osnovne principe numerologije, mogu se utvrditi glavne frekvencije osobe.

Numerologoja broja 8 – primjer

Da bi se numerologija broja 8 lakše shvatila najbolje je navesti konkretan primjer. Ako osoba nosi ime Simona njezin sudbinski broj je broj 8. Kako smo došli do ovog zaključka? Tako što smo slova pretvorili u brojeve. Dakle, numerološka vrijednost slova S je 1, numerološka vrijednost slova I je 9, numerološka vrijednost slova M je 4, numerološka vrijednost slova O je 6, numerološka vrijednost slova N je 5, numerološka vrijednost slova A je 1. Dobivene rezultate je potrebno zbrojiti: 1+9+4+6+5+1=26 odnosno 2+6=8. Uvijek treba imati na umu da prilikom pretvaranja slova u brojeve rezultat ne smije biti veći od 10. To ne vrijedi samo kada se dobiju 11 i 22.

Numerologija broja 8 – pozitivna strana

Broj 8 je broj obilja! Nositelj broja 8 traži da okolina prizna njegova ili njezina postignuća, a najčešće osoba se ima s čim pohvaliti. Radi se o vizionaru koji jako dobro razumije sve ono što je veliko i značajno. Nije slučajno da se broj 8 naziva menadžerskim brojem. Riječ je o osobi koja je sposobna predvoditi veliki broj ljudi i biti zadužena za goleme svote novca i drugih resursa. Duša ovih ljudi želi biti udobna s novcem, statusom i moći.

Numerologija broja 8 – negativna strana

Numerologija broja 8 u sebi krije veliki paradoks. Iako se radi o broju koji obećava velike dobitke, on može proizvesti i velike gubitke. Broj 8  podrazumjeva ekstrem. Može se dogoditi da ovi ljudi sebe uvjere da ne zaslužuju novac i pripadajuću moć čak i onda kada to žarko žele ostvariti. Življenje se može činiti isuviše fatalističkim. Čovjek može imati osjećaj da ga se ništa ne pita, da nema nikakvu kontrolu nad svojim životom. Zbog toga osmice imaju nezgodan zadatak. Da sebe, koliko je god to moguće, uvjere da zaslužuju bolje odnosno da prvo taj osjećaj u sebi izgrade, a potom će slijediti materijalizacija istoga. Neke osmice, ako sebi žele boljitak, se moraju odreći stava da je novac loš.