Povijest tarota

Povijest tarota

Tarot otkriva detalje o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ovaj nam drevni duhovni alat, koji se sastoji od 78 karata, pruža mogućnost dublje samospoznaje života, i to iz jednog sasvim novog kuta. Tarot špil podijeljen je na dvadeset i dvije karte velike Arkane i pedeset i šest karata male Arkane koje simboliziraju obilje života, ali i svih njegovih manifestacija. Dakle, tarot nam otkriva kako najbolje možemo primijeniti smjernice prikazane kroz simbole svake karte. I iako mu je podrijetlo do današnjeg dana ostalo tajna, tarot je ostao jedan od najmoćnijih mističnih alata s izuzetnom snagom u proricanju.

Pravo podrijetlo tarota možemo samo nagađati a prema mišljenju mnogih svoje korijene vuče još iz svetih knjiga drevnog Egipta. No, prema drugoj legendi nekolicina je mudraca htjela sačuvati drevne mudrosti za sljedeće generacije, pa su napravili simbole na materijalu od kože koji su se najprije koristili u svrhu zabave i proricanje. Postoje i naznake koje govore da su tarot karte tijekom XIV. stoljeća već bile dostupne u Španjolskoj i u Italiji. No s druge strane početci tarota se vežu uz Rome koji su ga i donijeli u Europu. Za tarot se također vjeruje da sadrži mistične simbole svemira, kao i utjecaj arapske, grčke i indijske religije.

Vibracija svake tarot karte omogućava nam da pronađemo rješenja i dođemo do boljeg razumijevanja pojedinih životnih situacija. Ipak, treba naglasiti kako tarot nema tu moć direktnog utjecaja na događanja. Od kombinacije iz karata mi doznajemo o djelovanju raznih utjecaja, te dobivamo smjernice na osnovu kojih možemo donijeti nove odluke vezane uz budućnost.

Tarot, kao i druge poznate vrste predviđanja, pokazuje zašto je njegova tradicija stara više od šest stoljeća i zašto se kroz povijest koristila u mnogim različitim kulturama. Prema opće poznatoj podjeli, velika Arkana se dijeli na 3 osnovne kategorije a to su:

  • Put razloga koji se odnosi na aspekte svega što je skriveno. U ovu kategoriju se ubrajaju tarot karte iz velike Arkane od  rednog broja I do broja IX.
  • Put emocija ukazuje na aspekt osjećaja, sklada, ljubavi ili mržnje. U ovu kategoriju spadaju karte od rednog broja IX do broja XVI.
  • Put duhovnosti odnosi se na aspekte duhovnosti kod osobe i njegovu povezanost s božanskim izvorom. U nju spadaju tarot karte od rednog broja XVII do broja XXI.

Špil tarot karata  se sastoji od sedamdeset i osam karata koje se dijele na dvije skupine:

  • Prva od pedeset i šest pisama poznato je kao mala Arkana i
  • Druga s dvadeset i dva pisma poznat kao velika Arkana.

Kroz pedeset i šest karata male Arkane predstavljeno je i samo podrijetlo običnog špila karata koje su podijeljene na simbole – tref, srce, dijamant i pik, zajedno s figurama kralja, kraljice i dečka.

Inače se za tarot karte iz male Arkane se može reći da označavaju najvažnije karakteristike čovjeka, dok se dvadeset i dvije karte velike Arkane odnose na individualnost čovjeka. Ono što je također vrlo zanimljivo za tarot karte iz skupa male Arkane jest da se povezuju s brojem 14 koji simbolizira cjelovitost.

Glavni cilj tarot karata jest olakšavanje procesa samospoznaje, ali i ukazivanje na potrebno sagledavanje svih životnih aspekta koji su u korespondenciji s osnovnim načelima pojedinca. Tarot karte iz male Arkane odgovaraju određenim funkcijama: mačevi se odnose na razmišljanje, kupovi na emocije, štapovi na percepciju tj. intuiciju, novčići na osjećaje. Također ne treba zaboraviti da dvadeset i dvije tarot karte velike Arkane označavaju određene arhetipove.

Iako tarot karte za mnoge predstavljaju drevni mistični alat proricanja, nema sumnje da je njegova najveća tajna u snazi  koja pojedincu omogućava da pronađe adekvatna rješenja i da samo slobodnom voljom odlučuje o svojoj budućnosti.

Tarot karte u sebi nose jedinstvenu energiju koja ih razlikuje od ostalih ezoteričnih alata, ali imaju i moć da vibracije i snagu prenesu tijekom proricanja. Inače, tarot se smatra jednim od najučinkovitijih načina gatanja i predviđanja i podsjeća nas kako se na svijetu ništa ne događa slučajno ili bez razloga. Dakle, kroz samo tumačenja nas tarot karte uče i otkrivaju nam mnoge naznake koje imaju ili će tek imati važan utjecaj na nas i naš život.

Za proricanje tarot kartama se može reći da je vrlo praktično jer nam ukazuje na sve ono što je vidljivo u fizičkom svijetu, ali i na ono što je dio mističnog i nevidljivog. Tarot nam pokazuje i značenje određenih načela koja su povezana s duhovnim i materijalnim svijetom.

Sve se tarot karte iz velike Arkane odnose na faze prelaza, odnosno dinamične cikluse koji nas uvode u neke druge i nove faze života. Svaki ciklus prikazan u tarot kartama podsjeća na važnost onoga što dolazi, nakon čega će opet doći nešto novo za što se treba pripremiti.

Naime, polazeći od karte Budala predstavljen nam je početak jednog puta, ali i veliko putovanje koje nas vodi u nepoznato.

Tarot karte Mag, Car, Carica, Visoka Svećenica i Visoki Svećenik ukazuju na period odrastanja, roditelje, te na proces razvijanja kreativnosti.

Tarot karte Ljubavnici i Kočija predstavljaju period adolescencije, jakih strasti, ali i potencijalnih konflikata.

Tarot karte Pravda, Umjerenost, Snaga i Pustinjak pokazuju cikluse izazova, dobrog prosuđivanja i odluka.

Tarot karta Kotač sreće ukazuje na sudbinske prevrate i važne životne promjene.

Tarot karte Obješeni čovjek i Smrt simboliziraju vrijeme tuge, razočarenja i patnje.

Tarot karte Vrag i Kula ukazuju na preispitivanje života i neophodnost promjene.

Tarot karte Zvijezda, Mjesec i Sunce se odnose na razdoblje nove nade i tendencije ka poboljšanju.

Tarot karte Sud i Svijet predstavljaju ciklus mirenja sa svim onim što nam je sudbina donijela .

Svaka će tarot karta, uz razne kombinacije u tumačenju na poseban način dočarati sva životna iskustva koja smo prošli ili nas tek čekaju, te na njihova značenja u smislu dobrog ili lošeg.