Tarot i ljubav – značenje pojedine karte (Umjerenost)

umjerenost

U seriji tekstova posvetit ću pažnju svakoj pojedinoj karti u kontekstu ljubavi. Što svaka od njih znači, što nagovještavaju, kakve tajne kriju u svojoj simbolici, to su pitanja na koja ću dati odgovore. Ljubav kao jedna od najjačih sila u univerzumu zaslužuje, po mom skromnom mišljenju, znatnu pažnju. Kod tarota je zanimljivo da svaka karta može predstavljati ljubav odnosno jedan njezin dio.

Umjerenost ili Ravnoteža kako ju se u nekim drugim špilovima naziva, doista je neobična karta. Najčešće je prikazana anđelom koji pretače vodu iz jednog vrča u drugi. Atmosfera je spokojna.

U kontekstu ljubavi Ravnoteža je karta koja govori o tome da svaka osoba ima potrebu za mirom, za unutarnjim spokojstvom. A ljubav je jedan od najboljih ako ne i najbolji način da se postigne upravo to. Ova je karta jako filozofski nastrojena. Poziva ljude odnosno svaku osobu pojedinačno da radi na sebi. Spoznaja o vlastitim potrebama ovdje je vrlo važna.

Postići mir sa sobom nije lagana stvar. Mnogi ljudi teško opraštaju sebi, još teže drugima. Svatko od nas olako se nađe u neravnoteži. Duhovna neravnoteža često nastane kada smo nevoljeni odnosno odbačeni, usamljeni, marginalizirani. Nije lako izvući se iz živoga blata. A ljubav, u kojoj god formi došla, može nas spasiti. Stoga Umjerenost govori i o tome da treba vjerovati u bolje sutra tj. da se treba iskreno moliti neovisno o tome da li sebe doživljavamo vjernikom ili ne.

Nadalje, Umjerenost govori i o snazi ljubavi u smislu da ona spaja ono što je nespojivo. Kada se dvoje ljudi pronađu, kada se jave snažni osjećaji, ljubav tada ruši sve barijere poput jakog ega, razne strahove, predrasude, kulturološke razlike, ideološke razlike itd. Postiže se sreća, mir, unutarnje zadovoljstvo. Protokom vremena ljudi koji su se spojili ipak primjećuju da među njima postoje velike razlike. Umjerenost ovdje opet uskače sa svojim kvalitetama kao što je diplomacija, razumijevanje, tolerantnost.

Kada se Umjerenost pojavi u otvaranju govori o tome da će sve biti u redu s prijateljskim, obiteljskim ili nekim drugim ljubavnim odnosom. Radit ćete na sebi, a i imat ćete puno sreće pošto ćete nailaziti na ljude koji će vam biti slični po ovom pitanju. Lakše ćete i brže otpuštati razmirice i nesporazume. O karakternim razlikama da ne govorim. Dobro ćete vladati brakom ili nekim drugim odnosom u kojem su osjećaji snažni.