Numerologija imena

Numerologija imena

Numerologija je ezoterijska tehnika koja za cilj ima proučavnje brojeva, njihove moći i svega što simboliziraju. Uz pomoć numerologije moguće je utvrditi nečiju osobnost, talente, prednosti i mane, emocionalne reakcije i još puno toga. Povijest numerologije seže deset tisuća godina unatrag. Egipćani i Babilonci se smatraju začetnicima ove discipline. Oni su osmislili mnoge teoreme koji sačinjavaju temelj moderne matematike. Početkom prošloga stoljeća Amerikanka L. Dow Balliet s nekolicinom suradnika objavljuje više knjiga na ovu temu čime je započela moderna faza numerologije. Kako numerologija funkcionira? Smatra se da sve što postoji u univerzumu vibrira na posebnoj frekvenciji. Kada se pronađe vibracija bilo kojeg objekta, mogu se utvrditi kvalitete i energije toga objekta. Koristeći samo ime i datum rođenja, a primjenjujući osnovne principe numerologije, mogu se utvrditi glavne frekvencije osobe.

Značenje numerologije imena

Numerologija imena otkriva sudbinu osobe. Kada se dekodiraju slova u imenu, biva otkrivena namjera duše, dakle, onog nečeg što postoji u svima nama, što u grudima nosimo. Preko imena se dobije sudbinski broj. On otkriva ono što čovjeka “gura” naprijed prema manifestiranju punog potencijala, prema onome što se treba postići da bi se postigla misija na Zemlji. Ime nije slučajnost! Svako slovo u imenu oblikuje stvarnost. Vibracija imena je odraz namjere duše u postojećem životu. Ova vibracija oblikuje čovjekov svijet i njegove ili njezine percepcije. Radi se o jedinstvenoj zastupljenosti čovjekove suštine na Zemlji.

Numerologija imena – primjer

Ako se zovete Ivana, vaš sudbinski broj se izračunava na sljedeći način; numerička vrijednost slova I je 9, numerička vrijednost slova V je 4, numerička vrijednost slova A je 1, numerička vrijednost slova N je 5 i za kraj imamo ponovno slovo A čija je numerička vrijednost 1. Svi navedeni brojevi se zbrajaju. Dakle, 9+4+1+5+1=20. Ovaj broj se dodatno “razbija”. Dakle, 2+0=2. Sudbinski broj je broj 2! Treba voditi računa da se dvocifreni brojevi uvijek “razbijaju” kako bi se dobile manje numeričke vrijednosti, one manje od 10. Ovo se ne radi samo ako konačan zbroj daje 11 ili 22. Ukratko, dvojka daje takvu sudbinu u kojoj ljubav i posebno partnerstvo igraju presudnu ulogu u životu. Preko partnerstva se dobiva puno toga (novac, ugled…). Problem ove sudbine se nalazi u totalnom podređivanju partneru zbog čega od njega ili nje osoba ne dobiva poštovanje.

Kako izračunati sudbinski broj?

Numerologiju imena odnosno sudbinski broj je najlakše pronaći na internetu. U slučaju da se ne barata engleskim jezikom, treba pronaći nekoga mlađeg. Za sve ostalo tu je Google translate.