Što je potrebno da bi se postalo vještim tumačem tarota

Što je potrebno da bi se postalo vještim tumačem tarota

Dakle, što je potrebno da bi se na kvalitetan način bavilo tarotom? Ljubav. Prvenstveno ljubav. Po mom skromnom mišljenju to je motor svakog uspjeha. Razlog zašto se odskoči od prosjeka, zašto se postane vrhunskim, a ne osrednjim tarot majstorom. Bez ovoga sastojka čovjek tarotu može prići s prevelikom skepsom ili iz isključivo materijalnih pobuda. Ni jedno od ovoga nije dobro jer se osoba udaljava od samoga smisla tarota, a to je da se pomogne.

To je još jedan razlog. Mora se dobro shvatiti i istinski prihvatiti smisao tarota. Treba se razumjeti ideja koja iza njega stoji. Ako čovjek nema potrebu pomoći klijentu, ali ne na način da mu podilazi, tada bi tarot trebao zaobići u širokom luku. Ako se njeguje stav da je tarot dječja igračka, da je to puki oblik zabave, i u tom slučaju bilo bi bolje da osoba proučava nešto drugo. Motivi na kojima počiva bavljenje tarotom od presudne su važnosti.

Smatram da je potrebno biti talentiran. Kao i u svemu ostalom čovjek je za nešto sposoban ili nije. Ova me rečenica podsjetila na jednu klijenticu koja me je uporno zapitkivala kako bi njezin život izgledao da je Julia Roberts! Mojim odgovorom da ona nije Julia Roberts i da to nikada neće biti nije bila zadovoljna. Još kada sam istaknuo da nema talenta za glumu, vjerujem da sam joj postao smrtni neprijatelj. Jedan od najboljih načina da saznate da li ste talentirani je da dozvolite drugima odnosno klijentima da komentiraju vaš rad. Što je više pohvala tim bolje. Naravno, u novije doba tu su i specijalizirane škole u kojima će mentor u većini slučajeva točno procjeniti da li je netko stvoren za tarot.

Kao još jedan faktor naveo bih znatiželju. Poželjno je biti talentiran, ali ako nema rada od svega neće biti ništa. Ovdje ponajprije mislim na intelektualnu znatiželju, na glad za knjigama. Knjige su vrijedan izvor znanja. Ako ih se često ne drži u rukama, ako se ne upijaju spoznaje do kojih su drugi ljudi došli, vrlo lako se može razviti stav da sam JA najbolji, a svi drugi su drugorazredne neznalice.

I kao zadnji faktor navodim rad na sebi. Ako se čovjek zapusti u duhovnom smislu nema sumnje da će zakržljati i kao tumač tarota.