Značenje naopako okrenutih tarot karata

naopako okrenute tarot karata

Tradicionalno se svežanj tarot karta pomiješa i siječe tri puta. Karte se potom polažu zdesna nalijevo, osim ako postava ne nalaže drugačije. Takav redoslijed proizlazi iz vjerovanja da je lijeva ruka negativna, a desna pozitivna. Lijeva ima negativan tijek Mjeseca, a desna pozitivan Sunca. TAROT KARTE se polažu licem prema dolje, a okreću se od vrha prema dnu. Na to treba dobro paziti. Ako se tarot karte tijekom proricanja pojave naopačke, njihovo se značenje u odnosu na ono prvotno mijenja. Obrnuta tarot karta s muškim likom u tom slučaju predstavlja ženu, a obrnuta tarot karta s likom žene  označava muškarca.

Stoljećima su se obrnute karte smatrale negativnim znakom koji treba uzeti u obzir prilikom donošenja važnih životnih odluka. Kada je karta okrenuta naopako, susjedna karta u uspravnom položaju, odnosi prevagu. Tarot karte koje je okružuju mijenjaju značenje karte.

 • Naopako okrenute karte: Velika Arkana
 • Naopaka okrenuta karta Luda označava strah od nepoznatog, neodgovornost i nemar.
 • Naopako okrenuta karta Mag simbolizira sebičnost, egoizam i manjak samopouzdanja.
 • Naopako okrenuta karta Visoka svećenica povezuje se s kompromisima na vlastitu štetu, zanemarivanje vlastitih osjećaja i neslušanje intuicije.
 • Naopako okrenuta karta Kraljica označava nedostatak kreativnosti u životu.
 • Naopako okrenuta karta Kralj simbolizira neodgovornosti i nedostatak samostalnosti.
 • Naopako okrenuta karta Papa ukazuje na loše savjete koje dijele ljudi koji vam žele zlo.
 • Naopako okrenuta karta Ljubavnici simbolizira probleme u ljubavi ili prekid veze.
 • Naopako okrenuta karta Kočija označava nemar i nedostatak kontrole.
 • Naopako okrenuta karta Pravda simbolizira nepravdu koja će vas zadesiti.
 • Naopako okrenuta karta Pustinjak ukazuje na usamljenost i bespomoć.
 • Naopako okrenuta karta Kotač sreće simbolizira krive odluke i loše životno razdoblje.
 • Naopako okrenuta karta Snaga simbolizira ovisnost o drugima i manjak samostalnosti.
 • Naopako okrenuta karta Obješeni ukazuje na neiskrenost prema samome sebi.
 • Naopako okrenuta karta Smrt simbolizira strah od promjena i neizvjesnosti.
 • Naopako okrenuta karta Umjerenost označava impulzivno ponašanje i nevjeru.
 • Naopako okrenuta karta Đavao simbolizira preveliku ambiciju.
 • Naopako okrenuta karta Kula ukazuje na krizu i unutrašnja previranja.
 • Naopako okrenuta karta Zvijezda simbolizira na egocentričnost i nisko samopouzdanje.
 • Naopako okrenuta karta Mjesec označava tajne i nesporazume.
 • Naopako okrenuta karta Sunce simbolizira tugu i depresiju.
 • Naopako okrenuta karta Sud ukazuje na izbjegavanje odgovornosti i kritiziranje drugih.
 • Naopako okrenuta karta Svijet simbolizira frustracije i stajanje na mjestu.
 • Naopako okrenute karte: Mala Arkana
 • Naopako okrenuta karta As štapova simbolizira neodlučnost.
 • Naopako okrenuta karta Dvojka štapova označava tjeskobu i frustracije.
 • Naopako okrenuta karta Trojka štapova simbolizira nerealna očekivanja i sukobe.
 • Naopako okrenuta karta Četvorka štapova označava prepreka i nazadovanje.
 • Naopako okrenuta karta Petica štapova simbolizira unutrašnji nemir.
 • Naopako okrenuta karta Šestica štapova označava nesporazume.
 • Naopako okrenuta karta Sedmica štapova simbolizira nemoć.
 • Naopako okrenuta karta Osmica štapova označava propale planove i strah.
 • Naopako okrenuta karta Devetka štapova simbolizira labilnost i nedostatak samopouzdanja.
 • Naopako okrenuta karta Desetka štapova označava olakšanje i odmor.
 • Naopako okrenuta karta Paž štapova simbolizira nemar i neodgovornost.
 • Naopako okrenuta karta Vitez štapova označava loše vijesti.
 • Naopako okrenuta karta Kraljica štapova simbolizira manjak kreativnosti.
 • Naopako okrenuta karta Kralja štapova označava netolerantnost i kritiziranje drugih.
 • Naopako okrenuta karta As diskova simbolizira financijski gubitak.
 • Naopako okrenuta karta Dvojka diskova označava odmor i olakšanje.
 • Naopako okrenuta karta Trojka diskova simbolizira probleme na poslu.
 • Naopako okrenuta karta Četvorka diskova označava loše životno razdoblje.
 • Naopako okrenuta karta Petica diskova simbolizira krizu.
 • Naopako okrenuta karta Šestica diskova označava prekomjerno trošenje novca.
 • Naopako okrenuta karta Sedmica diskova simbolizira financijsku nesigurnost.
 • Naopako okrenuta karta Osmica diskova označava krizu i ovisnost o drugima.
 • Naopako okrenuta karta Devetka diskova simbolizira egocentrizam i nedostatak samopouzdanja.
 • Naopako okrenuta karta Desetka diskova označava probleme na poslu i u financijama.
 • Naopako okrenuta karta Paž diskova simbolizira sebičnost i taštinu.
 • Naopako okrenuta karta Vitez diskova označava loše vijesti.
 • Naopako okrenuta karta Kraljica diskova simbolizira manjak kreativnosti.
 • Naopako okrenuta karta Kralja diskova označava nesamostalnost i neodgovornost.
 • Naopako okrenuta karta As pehara simbolizira manjak kreativnosti.
 • Naopako okrenuta karta Dvojka pehara označava probleme u vezi ili prekid odnosa.
 • Naopako okrenuta karta Trojka pehara simbolizira depresiju i tugu.
 • Naopako okrenuta karta Četvorka pehara označava motivaciju i inicijativu.
 • Naopako okrenuta karta Petica pehara simbolizira završetak patnji.
 • Naopako okrenuta karta Šestica pehara označava bijeg od stvarnosti.
 • Naopako okrenuta karta Sedmica pehara simbolizira spremnost na promjene.
 • Naopako okrenuta karta Osmica pehara označava obračun sa vlastitim strahovima.
 • Naopako okrenuta karta Devetka pehara simbolizira frustraciju i poroke.
 • Naopako okrenuta karta Desetka pehara označava nisko samopouzdanje i egocentričnost.
 • Naopako okrenuta karta Paž pehara simbolizira neodlučnost i neodgovornost.
 • Naopako okrenuta karta Vitez pehara označava loše vijesti.
 • Naopako okrenuta karta Kraljica pehara simbolizira slušanje tuđeg, a ne vlastitog glasa.
 • Naopako okrenuta karta Kralja pehara označava sebičnost, taštinu i manjak samopouzdanja.
 • Naopako okrenuta karta As mačeva simbolizira nerealna očekivanja i želju za moći.
 • Naopako okrenuta karta Dvojka mačeva označava unutrašnju ravnotežu i opuštenost.
 • Naopako okrenuta karta Trojka mačeva simbolizira unutrašnju snagu i emotivnu stabilnost.
 • Naopako okrenuta karta Četvorka mačeva označava usamljenost.
 • Naopako okrenuta karta Petica mačeva simbolizira podmetanje i ogovaranje.
 • Naopako okrenuta karta Šestica mačeva označava nedostatak samokontrole i nevjeru.
 • Naopako okrenuta karta Sedmica mačeva simbolizira lijenost i neodlučnost.
 • Naopako okrenuta karta Osmica mačeva označava preveliku ambiciju.
 • Naopako okrenuta karta Devetka mačeva simbolizira nadu.
 • Naopako okrenuta karta Desetka mačeva označava krizu i unutrašnji nemir.
 • Naopako okrenuta karta Paž mačeva simbolizira strah od nepoznatog.
 • Naopako okrenuta karta Vitez mačeva upozorava na potrebu za kontroliranjem emocija.
 • Naopako okrenuta karta Kraljica mačeva simbolizira ogovaranja,.
 • Naopako okrenuta karta Kralja mačeva označava nepravdu i diskriminaciju.