Tumači tarota

Tumaci tarota

Tumačima ili čitačima tarota se ljudi obično odlučuju obratiti kada ne vide izlaz iz nekog problema; kada su već umorni od života bez ljubavi, kada žude za tim da upoznaju onu “pravu osobu” ili pak kad su pred financijskim krahom. Tada od stručnjaka i tarot majstora obično traže predviđanje budućnosti, savjetom, a često i rješenje problem. Čovjek se na ovaj korak odluči uglavnom da dobije uvid u prošlu, sadašnju, ali najvažnije i u buduću situaciju, ili kad je pak zainteresiran za određeno područje u svom životu poput ljubavi, zdravlja, financija i sl. Kada se iscrpe sve druge opcije i mogućnosti, kada su ljudi bolesni a liječnici zakažu, često rješenje traže u kartama i onima koji ih znaju interpretirati. Uvijek će se naći i onih koji smatraju kako uzimanje naknade za ovakav tip savjetovanja nije “etički ispravno” no treba naglasiti kako su mnogi stručnjaci tarota, premda njihovo čitanje ne možemo nazvati profesijom , godinama učili i sazrijevali da bi svoj dar upotpunili i znanjem. A sve da bi što bolje mogli pomagati ljudima.

Zato ne bi trebalo biti pogrešno što za svoj posao (jer savjetovanje nekog o budućnosti i životnim pitanjima jest itekako odgovoran posao!) dobiju novčanu naknadu. Dobar tumač tarota je ionako osoba koja ne radi s kartama samo zbog novca već prvenstveno uživa u svom daru kao i u radu s ljudima te cijeli život nastoji naučiti nešto novo. A takva osoba karte neće koristiti samo kada ima klijenta već s njima radi uvijek. Zato osobine koje krase ljude koji na ovako intiman način rade s drugim ljudima moraju biti pozitivne. Prije svega tarot majstori trebaju znati slušati, ali i prepoznati potrebe klijenta. Osim što trebaju pomagati svojim umijećem, moraju imati i sluha za ono što je čovjeku važno u tom trenu te reagirati na naizgled nevažne stvari koje u razgovoru mogu biti presudne. I premda će rijetko tko od njih ovaj posao usporediti sa psihologijom sasvim je jasno da tumač tarota mora biti i dobar psiholog jer svaki čovjek traži drugačiji pristup. A kada se sve zbroji i kada uzmemo u obzir umijeće ili dar te naučeni dio, možemo reći da je za svakog tarot majstora od iznimne važnosti da zna slušati ali i da uistinu suosjeća te da voli druge ljude.