Keltski križ

Keltski križ

Naime, svaku metodu koja se sastoji od većeg broja karata lakše je tumačiti ako se koristi cijela garnitura, jer je tako lakše uočiti ključne točke u predmetu pitanja. Velike arkane ukazuju na snažne utjecaje koje će pitač moći mijenjati samo uz veliki osobni napor, dvorske karte predstavljaju druge ljude koji se upliću u pitačeve interese, a numerirane male arkane označavaju situacije u kojima pitač sam direktno utječe na daljnji razvoj neke za njega važne situacije. S obzirom na veliki broj karata u ovoj divinacijskoj metodi dodatne dvije karte najčešće nisu potrebne, iako su dopuštene.

Raspored karata:

  1. temelj, pitačev trenutni psihički potencijal usmjeren na traženje rješenja
  2. protivni utjecaj, energija unutar samog pitača ili iz njegove okoline (koja predstavlja zapreku za rješenje pitačevog problema ili ostvarivanje cilja)
  3. pitačev cilj, najbolji rezultat koji se može postići u sukobu temelja (1.) i protivnog utjecaja (2.)
  4. stav pitača o problemu koji se razmatra, mišljenje i želja sa stajališta njegovog ega (ako se značenje ove karte ne može povezati s kartama na poziciji (1.) i (2.), daljnje tumačenje neće imati nikakvog smisla – cijeli sistem tumačenja je ništavan i potrebno je postaviti drugi, iz početka)
  5. prošlost, uzrok problema
  6. bliska budućnost, prvi događaji ili utjecaji vezani uz moguće rješenje problema (ako je kontekst karte negativan u odnosu na 3. – cilj, to znači da pitač neće moći shvatiti bit svog problema tako dugo dok ego vlada svim njegovim postupcima)
  7. pitačeva najdublja bit (ono što pitač priznaje samo sebi, što osjeća, a ne želi da bude otkriveno drugim ljudima – područje iza ega, početak duhovne razine)
  8. utjecaji okoline (na pitačev konkretan problem, ali i na njegov život u širem smislu)
  9. pitačeve nade ili strahovi vezani uz potrebu rješavanja konkretnog problema (rezultat sabiranja iskustva iz pozicija 4, 5, 6, 7. i 8. – pitačev budući stav o sadašnjem problemu)
  10. rasplet, rješenje pitačevog problema u budućnosti.