Lenormand kombinacije: Konjanik + Roda

Lenormand kombinacije

Lenormand tarot jedan je od najzanimljivijih i najpreciznijih tarot špilova. Postoji puno načina na koje se karte mogu otvarati, no po mom iskustvu snaga Lenormanda se nalazi u jednostavnosti. Dakle, što jednostavnija otvaranja tim bolje. Smisao ovoga i budućih članaka je da pobliže naučite što svaka kombinacija znači. Treba voditi računa da je tarot simbolika beskonačna. I Lenormand karte će pokazivati sve ono što je bitno s obzirom na kontekst pitanja. Zato dok budete čitali tekstove uvijek vodite računa da značenje pojedine kombinacije možete samostalno obogatiti. Bez straha se vodite iskustvom.

Ova tarot kombinacija se prvenstveno tiče vijesti o promjenama. O kakvim će se informacijama točno raditi ovisit će o okolnim kartama, ali i o kontekstu pitanja. Pa se vijest može odnositi na razloge promjene plana, promjene mjesta stanovanja itd. Informacije će doći brzo i nenadano.

Nadalje, Konjanik i Roda zajedno nagovještavaju da će pitač vrlo brzo biti pun energije. Pa ako je do sada bilo problema na bilo kojem polju, osoba će svojim entuzijazmom rušiti sve prepreke.

S obzirom da Konjanik predstavlja novosti, a Roda trudnoću, to znači da će uskoro do pitača doći vijest o tuđoj ili vlastitoj trudnoći. Pitač će se ovoj obavjesti radovati pogotovo u slučaju da dugo vremena pokušava ostati u drugom stanju na što često ova tarot kombinacija upućuje.

Roda i Konjanik zajedno opisuju i mlađega muškarca. Bit će vitak, visok, imat će tanje noge. Ovo može biti muškarac s kojim će pitač ili neka druga osoba za koju se pita ostati u drugom stanju.

Na ljubavnom planu pitač treba biti oprezan. Ako je riječ o muškarcu, neće željeti preuzeti odgovornost za dijete, a ako je riječ o ženi mora paziti s kim ide u krevet. Poželjno bi bilo da se koristi zaštita.

Na poslovnom planu, pitač će dobiti dobre vijesti. Ove dvije tarot karte pokazuju da su pitaču na poslu naklonjeni mlađi muškarci. S njima lakše ostvaruje suradnju, a tako će biti i dalje.