Lenormand kombinacije: Konjanik+Toranj

Lenormand kombinacije

Lenormand tarot jedan je od najzanimljivijih i najpreciznijih tarot špilova. Postoji puno načina na koje se karte mogu otvarati, no po mom iskustvu snaga Lenormanda se nalazi u jednostavnosti. Dakle, što jednostavnija otvaranja tim bolje. Smisao ovoga i budućih članaka je da pobliže naučite što svaka kombinacija znači. Treba voditi računa da je tarot simbolika beskonačna. I Lenormand karte će pokazivati sve ono što je bitno s obzirom na kontekst pitanja. Zato dok budete čitali tekstove uvijek vodite računa da značenje pojedine kombinacije možete samostalno obogatiti. Bez straha se vodite iskustvom.

Ova tarot kombinacija predstavlja vijesti koje će pitač uskoro primiti u vezi poduzeća u kojem radi ili će se ticati države. Kada kažem države mislim na pravnu regulativu. Primjerice, ovo je sudska tužba ili bilo koji dokument koji se mora predati državnom tijelu. Ako pitač studira ovo su važne skripte, knjige, indeks i slični papiri kojima će se osoba uskoro zabavljati.

Nadalje, Konjanik i Toranj govore o posjeti nekoga iz pitačeve prošlosti. Osobu se nije vidjelo godinama. Najvjerojatnije radit će se o mlađem muškarcu ili o osobi mladenačkog duha. Da li se osobi može vjerovati? Da bi se dao odgovor na ovo pitanje potrebno je pobliže pogledati okolne karte.

Na ljubavnom planu, komunikacija nije dobra. Ulazi se u nepotrebne rasprave. Svađe udaljavaju dvoje ljudi koji su u odnosu. Ne postoji dovoljno razumijevanja. Ovo je blokiran um, zatvoren, skučen, malograđanski.

Nadalje, puno će se pričati o državi te o tome kako je uređena. Na news portalima pitač će rado iznijeti vlastito mišljenje. Ako na bilo koji način nastupa javno osoba mora paziti što govori da se ne bi previše zamjerila političarima.

Na poslovnom planu, ako pitač želi pokrenuti vlastiti posao odgovarat će mu intelektualna zanimanja, u kojima ima puno pisanja.