Tarot i ljubav – značenje pojedine karte (Car)

car

U seriji tekstova posvetit ću pažnju svakoj pojedinoj karti u kontekstu ljubavi. Što svaka od njih znači, što nagovještavaju, kakve tajne kriju u svojoj simbolici, to su pitanja na koja ću dati odgovore. Ljubav kao jedna od najjačih sila u univerzumu zaslužuje, po mom skromnom mišljenju, znatnu pažnju. Kod tarota je zanimljivo da svaka karta može predstavljati ljubav odnosno jedan njezin dio.

Velika arkana koja nosi broj četiri, Car, u svojoj srži predstavlja ljubav koja dolazi muškom linijom. To je otac, djed, brat, stric ili ujak, ali i prijatelj, šef. Car je muški autoritet čija se ljubav ispoljava na način da nas se fizički štiti. Ova karta ukazuje na potrebu za sigurnošću kao i na mušku osobu koja nam to može pružiti. Netočno je promatrati Cara isključivo kao osobu koja ženama može dati sigurnost i red. Kod ove karte ljubav se jednako snažno iskazuje i prema muškarcima. Također, netočno je Cara promatrati kao supruga. Ovo može biti suprug koji nas voli ako smo ženskoga spola, ali i ne mora.

Car predstavlja onaj dio ljubavi preko kojega dobivamo već spomenutu sigurnost, dakle, osjećaj fizičke zaštite. Ovdje je ljubav direktna, jasna pa i zastrašujuća. Car je autoritet koji zahtjeva poslušnost. On preferira piramidalnu strukturu vlasti. To znači da se mora znati tko je tko i što je što. Ova karta opisuje ljubav na koju smo ponosni. Dostojanstveno je nosimo kroz život. Stoga ona predstavlja i organe države kao što je policija i vojska koje pružaju kolektivni osjećaj sigurnosti.

Car je alfa mužjak kao što je Carica alfa ženka. Radi se o muškarcu koji je sposoban, ambiciozan, krut, muževan. Ozbiljan je i zna što hoće. Kada voli, voli na način da štiti i da utažuje žeđ za seksom. Ovo je jaka muška seksualnost. Preko seksa se pruža osjećaj zaštite te samim tim ljubav jača. Kada se ova karta pojavi u otvaranju to ne znači automatski da morate ili trebate spavati s nekim jer Car prvenstveno označava utjecajnog, a ne napaljenog muškarca. Zato se uz njega veže bilo koji muškarac koji vas voli ili će vas zavoljeti što može označavati brata ili susjeda, a ne samo ljubavnika.

Car potencira strah. Kod njega mora biti zadovoljen jedan uvjet da bi vas zavolio, morate mu se predati. Car voli biti prvi, glavni, voli zapovjedati. Obožava kada mu se okolina pokorava. Kada nagovještava ljubav, past ćete na osobu ovnovskoga karaktera. A to nije lagana ljubav jer je Car jako posesivan i stalno traži dokazivanje ljubavi i lojalnosti, na ovaj ili onaj način.