Tarot i ljubav – značenje pojedine karte (Papa)

papa

U seriji tekstova posvetit ću pažnju svakoj pojedinoj karti u kontekstu ljubavi. Što svaka od njih znači, što nagovještavaju, kakve tajne kriju u svojoj simbolici, to su pitanja na koja ću dati odgovore. Ljubav kao jedna od najjačih sila u univerzumu zaslužuje, po mom skromnom mišljenju, znatnu pažnju. Kod tarota je zanimljivo da svaka karta može predstavljati ljubav odnosno jedan njezin dio.

Vrhovni svećenik je karta koja obiluje ljubavlju, ali uvjetno rečeno muškim osjećanjima. Naime, kao što joj samo ime kaže, karta predstavlja uzvišeni oblik ljubavi. Ljubav koja dolazi odozgo, od Boga oca. Radi se o vrlo religioznoj karti, ali ne poput Vrhovne svećenice jer je Papa puno konzervativniji. Riječ je o religiji, o sustavu što pisanih što nepisanih pravila koja se moraju poštovati kako bi se zavrijedila Kristova ljubav. Naravno, ovaj se opis može primjeniti i na bilo koju drugu religiju, ne samo kršćansku.

Kod gotovo svih tarot špilova Papa je u sjedećem položaju što ukazuje na veliku pasivnost. Za razliku od Cara koji grubo zahtjeva poslušnost Papa je kud i kamo nježniji. Najčešće na slici su prikazani muškarac i žena u klečećem položaju. Papa ne prisiljava, on podučava božjoj ljubavi i na taj način pridobiva ljude na svoju stranu. Zanimljivo je usporediti izraz lica kod Cara i kod Pape. Car je mrk i ozbiljan dok je Papa dobrodušan i nasmijan. Njegova ljubav odnosno ljubav koju proklamira je dobra i univerzalna. Samo je treba pronaći u sebi. Kako da se to postigne?

Pronaći ljubav prema Svevišnjemu nije lagan posao pošto Papa upozorava da se Šejtan nalazi na svakom uglu. Zato ova karta predstavlja mudre osobe kao što su svećenici ili profesori. To su mudraci koji imaju životnoga iskustva i koji mogu adekvatno savjetovati svakoga tko ih pita za pomoć.

Jednom kada se pronađe ljubav prema Bogu sve dolazi na svoje mjesto. Po Papi čovjek tada raspoznaje svoju poziciju unutar svijeta. Manje je lutanja, nedoumica, sve je čišće i jasnije. Svaki potez, svaka odluka, svaki događaj ma koliko sitan ili krupan bio može se objasniti nekom višom voljom. Život postaje smislen. Postajemo puni ljubavi prema bližnjima.

U otvaranju Vrhovni svećenik može označiti puno toga, ovisno o kontekstu pitanja, no najčešće predstavlja mudru osobu koja nam dolazi u pomoć. Ili naš pronalazak ljubavi prema Bogu, a što za posljedicu ima promjenu sustava vrijednosti. Pronalazimo smislenim živjeti u skladu s onim što osjećamo i u što vjerujemo, u skladu s pravilima Matere Crkve.